Algemene informatie over het ServiceTeam Vlaardingen

Ken Uw Stad - Vlaardingse Klederdracht
Klederdracht
ServiceTeam Vlaardingen is een vereniging, waarvan de leden zich, op vrijwillige basis, inzetten voor cultuur-historische activiteiten in Vlaardingen. Het is een zelfstandige organisatie en heeft nauwe (samenwerkings-)banden met VVV-agentschap Vlaardingen, Museum Vlaardingen, Historische Vereniging Vlaardingen, de Werkgroep Open Monumentendag Vlaardingen, Stadsarchief en Gemeente Vlaardingen, Omroep Vlaardingen / VlaardingenTV en Streekmuseum Jan Anderson.

ServiceTeam Vlaardingen is vooral bekend als organisator van de Vlaardingen-cursus "Ken Uw Stad" - welke vanaf februari 2018 verder gaat als "Vlaardingen Toen en Nu", maar organiseert daarnaast ook andere activiteiten. Tevens worden vrijwilligers ingezet voor het assisteren bij evenementen en in de musea. Uitgangspunt daarbij is wel dat daarmee geen taken worden overgenomen welke eerder door betaalde krachten werden vervuld.
Ken Uw Stad - Rondleiding molen Aeolus
Molen Aeolus

Subisidiegevers

ServiceTeam Vlaardingen is (financieel) onafhankelijk, maar ontvangt incidenteel subsidie voor grote uitgaven. In 2016 werd onze nieuwe kleding mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Lid worden van het ServiceTeam Vlaardingen?

Stadswandeling
Stadswandeling onder begeleiding van een gids
Heeft u beide delen van de Ken uw Stad-cursus gevolgd, bent u enthousiast en wilt u graag méér doen met de opgedane kennis? Dan is het ServiceTeam wellicht iets voor u! Rondleidingen in het Stadhuis? Met groepen wandelen door de stad? Onder leiding van ervaren ServiceTeam-leden leert u de kennis en vaardigheden welke voor een goed 'Vlaardings gastheer/vrouw-schap' en 'stadsgids-schap' nodig zijn. U bepaalt zelf aan welke onderdelen u mee wilt werken. Neem voor meer informatie contact op met secretaris Rienus Nieuwstad (zie hiernaast voor contactgegevens).

Vacature torengids
Wilt u graag iets doen met uw kennis van Vlaardingen, maar heeft u Ken Uw Stad niet gevolgd? Of wilt u graag klein beginnen?
Voor de torenbeklimmingen zijn wij op zoek naar gidsen. Meer informatie vindt u onder Vacature.